Advies

Arbeidhygiënische  strategie

Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Om dit te realiseren moeten er maatregelen genomen worden. Vanuit de Arbowet is er een volgorde bepaald waarin de maatregelen genomen moeten worden. Deze volgorde wordt de ‘Arbeidshygiënische strategie’ genoemd. Deze strategie is opgebouwd volgens het ‘redelijkerwijs-principe’. Dit houd in dat er rekening is gehouden met de hiërarchische volgorde.

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

  •      Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

  •       Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

  •     Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).

  •     Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.

De persoonlijke beschermingsmiddelen komen als laatste aan bod. Ze worden gezien als ‘uiterste maatregel’. Om effectief gebruik te maken van deze strategie is het aan te raden om eens in de zoveel tijd de werkplek te observeren en evalueren. Ga bijvoorbeeld ook eens in gesprek met je medewerkers om de werkzaamheden en de werkplek te bespreken. Door dit te doen krijg je misschien nieuwe input om de werkplek veiliger en bovenal effectiever te maken. Op de lange termijn kan het herinrichten van een werkplek bijvoorbeeld positieve effecten hebben op het verzuim en bovenal op de rekening.