Advies

BHV, AED, ADR en brandblusserservice: onderhoud en keuring

Wij verzorgen voor de jaarlijkse keuring en controle van blusmiddelen, vluchtmiddelen, BHV koffers en risico beheersing. Maar u kunt ook deskundig advies krijgen over vluchttekeningen, plattegronden en RI&E.

Technosafety verricht onderhoud en keuringwerkzaamheden aan uw bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening uitrustingen. Het controleren en aanvullen van uw EHBO middelen, het leveren van wondpleisters of het controleren en updaten van AED's zijn veel voorkomende werkzaamheden. 

Wij controleren en keuren blusmiddelen en brandslanghaspels. Uw blusmiddelen zijn namelijk essentieel in uw bedrijfsveiligheidsplan. Aangezien uw bedrijfsveiligheid niet eindigt buiten de muren van uw pand maar juist ook bij uw ambulante medewerkers van groot belang is, verrichten wij deze diensten ook op uw bedrijfsvoertuigen en ambulante werk- en kantoor units. 

Daarnaast controleren en keuren wij uw ADR uitrustingen en de ADR blusmiddelen aan boord van de ADR voertuigen. ADR zit ons al 35 jaar in het bloed en wij beschikken over een eigen ADR veiligheidsadvies die kennis van zaken heeft ten aanzien van de huidige geldende regels. Kortom wij ontzorgen en zorgen dat alles rond uw bedrijfsveiligheid, blusmiddelen, EHBO en ADR geheel conform de huidige regelgeving in orde is.