Adembescherming en gasdetectie

Uiteraard kunt u ook bij Technosafety terecht voor appendages zoals filters, stofmaskers, vluchtmaskers, half- en volgelaatsmaskers, ademluchtkappen, ademluchtpakken, vluchtsets en accessoires voor gasdetectie. Technosafety levert merken als MSA, Interspiro, Dräger en Honeywell. 


Filters   

Een goede filter is onmisbaar en heel belangrijk bij werkzaamheden zoals schuren of andere diverse toepassingen. Voor ieder masker hebben wij verschillende soorten filters. De manier van filtering kun je vergelijken met die van een zeef. Hoe fijner de zeef, hoe beter de filtering. Een nadeel is dat hoe kleiner de gaatjes zijn, hoe lastiger het is om er doorheen te ademen. 

Stofmaskers   

Met een stofmasker bescherm je de luchtwegen tegen stof. Dit is het meest gebruikte masker voor particulier gebruik.   

Vluchtmaskers en Vluchtsets

Vluchtmaskers beschermen je tegen giftige gassen en luchten die vrijkomen tijdens brand. Een vluchtmasker is eigenlijk een meer eenvoudigere versie van een gasmasker. Deze maskers bieden ook maar kort bescherming en zijn gemaakt om te ontsnappen uit noodsituaties. Op sommige werkplekken is het dan ook verplicht om om een vluchtmasker bij je te hebben. Deze regel geldt vaak op werkplekken waar gevaarlijke stoffen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld ammoniak of fosgeen.

Half- en volgelaatsmaskers   

Ook de half- en volgelaatsmaskers zorgen voor bescherming tegen stof en verschillende soorten dampen en nevels. De halfgelaatsmaskers zijn beschikbaar met verschillende filters:

P1 – voor grof stof, zoals bijvoorbeeld bij zagen of schuren vrij kan komen..

P2 – voor schadelijk stof, rook, fijnstof wat de ademhalingswegen kan aantasten.

P3 – Hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Zeer fijn stof, maar ook bedoeld tegen hoog toxisch stoffen die opgenomen kunnen worden in het bloed. Bij kankerverwekkende deeltjes, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, schimmels, virussen, enzymen en sporen kan men het beste een P3 filter gebruiken.


Accessoires voor gasdetectie    

Met gasdetectie instrumenten kun je de hoeveelheid van bepaalde gassen of dampen in de omgevingslucht meten. Wanneer er gewerkt wordt met giftige of brandbare gassen is het natuurlijk belangrijk dat je meteen kunt zien wanneer er een lek is ontstaan, zodat er direct ingegrepen kan worden.