Alles over het het kiezen en gebruiken van adembescherming

Adembescherming nodig? Hier leest u alles over het kiezen, gebruiken en onderhouden van de juiste adembescherming en filters.


Dit artikel is geschreven in samenwerking met onze partner  Technotrading . Bij Technotrading vindt u alles wat u nodig heeft voor industrieel onderhoud in de maritieme sector.


Adembescherming is een complex en diepgaand onderwerp. In dit artikel vindt u praktische tips en informatie zoals: Wanneer gebruikt u adembescherming? Hoe kiest u de juiste adembescherming? Hoe gebruikt u een masker? En hoe wordt een masker onderhouden?

Wanneer gebruik je adembescherming?


Adembescherming is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). Een PBM is een kledingstuk of accessoires dat gedragen wordt om iemand te beschermen tegen één of meerdere risico’s. De middelen zijn ter preventie en zijn er dus om ongelukken te voorkomen, niet om ze te genezen. PBM’s zijn de laatste stap in het geheel van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer. Uw werkgever is verplicht de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan zijn personeel. Voordat deze middelen gebruikt mogen worden, moet er eerst gekeken worden naar andere manieren om risico's weg te nemen d.m.v. de arbeidshygiënische strategie.

Praktisch voorbeeld van de arbeidshygiënische strategie bij het werken met gevaarlijke stoffen:


Arbeidshygiënische strategie werken met gevaarlijke stoffen

Wanneer stap 1 t/m 3 zijn doorlopen, en er nog steeds teveel blootstelling is aan gevaarlijke stoffen, zal uw werkgever u voorzien van adembescherming.

Welke soorten adembescherming zijn er?


Er bestaan twee vormen van adembescherming, namelijk afhankelijke- en onafhankelijke adembescherming.

Bij onafhankelijke adembescherming wordt de ademlucht ergens anders vandaan gehaald, bijvoorbeeld van een compressor of een zuurstofcilinder. Deze systemen gebruiken afgesloten luchtcapsules die zuivere lucht leveren via een masker, kap, helm of pak. Zo ademt u altijd schone lucht in zonder afhankelijk te zijn van een filter. Er bestaan in principe drie soorten onafhankelijke adembescherming.

Ademluchttoestellen

Bij ademluchttoestellen wordt de zuurstof aangevoerd door flessen. Het feit dat deze flessen op de rug zitten zorgt voor veel bewegingsvrijheid. Het nadeel is dat de flessen een beperkte inhoud hebben, en u hierdoor maar een beperkte tijd heeft om uw werkzaamheden te verrichten.

MSA ademluchttoestel

Ademluchtleidingnet

Tijdens het werken met een ademluchtleidingnet wordt schone lucht naar de gebruiker gevoerd via een leidingnetsysteem. Dit systeem biedt een onbeperkte toevoer van zuurstof waardoor u veel tijd heeft voor uw werkzaamheden. Het nadeel is dat uw bewegingsvrijheid afhankelijk is van de lengte van de luchtslang en hierdoor zeer beperkt is. Ademluchttoestellen en ademluchtleidingnetten worden gebruikt in combinatie met volgelaatsmaskers.

Kringloopademtoestel

Kringloopademtoestellen worden gebruikt als vluchtmaskers om mee te ontsnappen uit een gevaarlijke situatie. De toestellen bieden daarom maar kort bescherming en zijn dus niet geschikt om te gebruiken tijdens dagelijkse of langdurige werkzaamheden. 

Wanneer gebruikt u onafhankelijke adembescherming?   U gebruikt onafhankelijke adembescherming wanneer er onvoldoende zuurstof aanwezig is in de omgevingslucht of er sprake is van een te hoge luchtverontreiniging. Maar het kan ook voorkomen dat er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig zijn waarvoor een speciale wetgeving geldt, u bent dan verplicht onafhankelijke adembescherming te gebruiken. In andere gevallen is het handiger om gebruik te maken van afhankelijke adembescherming. 

Afhankelijke adembescherming filtert externe lucht. Het zuivert dus de omgevingslucht voordat u het inademt. Er zijn verschillende vormen van afhankelijke adembescherming. Veel voorkomende vormen van afhankelijke adembescherming zijn stofmaskers en filtermaskers.

Stofmaskers

Stofmaskers beschermen u tegen kleine deeltjes zoals fijnstof en nevel, en zijn beschikbaar in verschillende beschermingsklassen. De FFP-klasse geeft aan hoe goed het masker filtert bij het inademen van schadelijke deeltjes.


FFP1 mondkapjes: Minimaal 78% bescherming tegen onschadelijke deeltjes die groter zijn dan 75 nanometer. Toepasbaar in onder andere de bouwsector en voedingsindustrie.

FFP2 mondkapjes: Minimaal 92% bescherming tegen irriterende deeltjes die groter zijn dan 75 nanometer. Toepasbaar in bijvoorbeeld de metaalindustrie en scheepsbouw.

FFP3 mondkapjes: Minimaal 98% bescherming tegen giftige deeltjes die groter zijn dan 75 nanometer. Toepasbaar in onder andere de Chemiesector en farmaceutische industrie.

Wanneer gebruikt u een stofmasker? Stofmaskers zijn geschikt voor de meeste industriële toepassingen en andere werksituaties die adembescherming tegen kleine deeltjes vereisen. Bijvoorbeeld tijdens het schuren of het werken met isolatiematerialen

Waar moet u op letten: Een masker zonder ventiel beschermt u beter dan een masker met ventiel. Een uitademventiel geeft een opening in het mondneusmasker waardoor er spatten en druppels naar binnen kunnen komen. Er zijn echter ook twee voordelen van een ventiel. Als eerste zult u minder weerstand ervaren tijdens het ademhalen. Daarnaast zal het masker langer meegaan omdat het filter minder snel verzadigd raakt.

Filtermaskers

Filtermaskers zoals, halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers, beschermen u tegen stofdeeltjes, gassen of een combinatie hiervan. Half- en volgelaatsmaskers werken in principe hetzelfde. Bij deze maskers moet u ervoor zorgen dat de juiste filters voor uw werkzaamheden op het masker geplaatst zijn.

Wanneer gebruikt u een filtermasker? Gelaatsmaskers zijn zeer geschikt voor langdurige werkzaamheden in ruimtes waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De kans op lekkage is bij deze maskers veel kleiner dan bij stofmaskers.

Hoe kiest u de juiste filter voor adembescherming

Gasfilters en deeltjesfilters  kunnen op basis van de filtercapaciteit verder worden onderverdeeld in drie categorieën:

gasfilter klassen

stoffilter klassen

Bekijk hier ons aanbod aan filters voor gelaatsmaskers

 Filters voor half- en volgelaatsmaskers

Naast dat het belangrijk is te weten welk masker en welke filters u precies nodig heeft, is het ook van belang dat u weet hoe adembescherming op de juiste manier gebruikt en onderhouden wordt.

Hoe gebruik je adembescherming?


Veel informatie over adembescherming is nogal theoretisch.  Hoe gaat u nu praktisch te werk bij het kiezen van een filter en het werken met adembescherming?

Het is belangrijk om van te voren te weten met welke gassen en dampen u gaat werken. In de RI&E van uw organisatie kunt u als het goed is de mogelijke risico's vinden. Nadat u weet in welke stoffen, gassen of dampen er gewerkt gaat worden, moeten de grenswaarden van deze stoffen worden opgezocht. Als bekend is wat de grenswaarden van de stoffen zijn,  kunt u in de praktijk een meting uitvoeren om te bepalen of deze overschreden wordt. Zo ja, dan is adembescherming verplicht.

Als een masker irriteert of simpelweg niet fijn zit, geef dat dan aan bij uw werkgever. Probeer een alternatief te zoeken, bijvoorbeeld bij een ander merk of type. Wanneer het masker comfortabel zit zorgt dit ervoor dat de neiging om hem af te doen veel kleiner wordt.

Wanneer u begint met werken, inspecteer van te voren dan je masker en bijbehorende filters. Zit alles zoals het hoort te zitten en kloppen de gegevens van het filter bij de werkzaamheden die u gaat doen? Zo niet, geef het dan aan, begin pas met het werk als u er ook zeker van bent dat het masker u juist beschermt.

Waar moet u op letten:

  • Zorg dat de mond en neus volledig gedekt zijn.

  • Als u langdurig gaat werken met het masker, neem dan een masker met zoveel mogelijk verstelbare hoofdbanden voor een perfecte aansluiting op het gezicht.

  • Zet het masker niet te snel af, wacht tot u er zeker van bent dat er geen gevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn.

  • Een verzadigde filter zal u niet beschermen, zorg er dus voor dat filters op tijd vervangen worden.
    Een baard heeft invloed op hier het masker aansluit op uw gezicht, hierdoor kan het beschermingspercentage sterk dalen. Hier moet u dus goed rekening mee houden.

Wanneer u adembescherming  gaat gebruiken volg dan eerst deze stappen:

gelaatsmasker inspectie


Voordat adembescherming de maximale bescherming kan bieden, is het belangrijk dat gebruikers goed geïnformeerd en getraind zijn in het gebruiken en onderhouden van de maskers. Volg altijd de gebruiksinstructies van de fabrikant!

Dit artikel is geschreven in samenwerking met onze partner Technotrading. Bij Technotrading vindt u alles wat u nodig heeft voor industrieel onderhoud in de maritieme sector.


Neem contact op met Technosafety